Cerdik Publications Sdn.Bhd.

Kompilasi Kertas Percubaan MRSM SPM Tasawwur Islam Kertas 1&2

RM5.50
RM5.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompilasi Kertas Percubaan SPM-MRSM merupakan kerjasama penerbitan eksklusif antara Bahagian Pendidikan Menengah MARA dengan Cerdik Publications Sdn. Bhd.

Kelebihan Siri Ini Ialah:

Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Perdagangan

RM5.90
Author: 
Author: 
Author: 
RM5.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Perdagangan ini ditulis khusus untuk murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM. Buku ini mengandungi 7 set kertas klon peperiksaan SPM dari tahun 2007-2013 berserta jawapan yang lengkap. Kertas klon ini dapat dijadikan asas untuk membimbing dan membiasakan murid-murid dengan soalan berbentuk SPM yang sebenar.

Buku Latihan Menyambung Huruf Jawi

RM3.90
RM3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Disusun bagi memudahkan murid menguasai huruf jawi
  • Membantu murid belajar menulis huruf jawi pada peringkat awal sehingga akhir
  • Mengukuhkan kefahaman murid mempelajari huruf jawi yang boleh sambung dan huruf jawi yang tidak boleh sambung secara inovasi.

Modul Awal Jawi Dalil Awjad

RM9.50
RM9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Disusun bagi memudahkan pengguna menguasai huruf jawi
  • Membantu pengguna belajar menulis jawi pada peringkat asas hingga mahir
  • Membantu pengguna lebih mudah memahami huruf jawi melalui kemahiran padanan huruf secara inavasi yang kreatif dan inovatif menggunakan kad dalil

Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Biology (Bilingual/Dwibahasa)

RM7.50
Author: 
Author: 
RM7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Biology is written especially for students who will sit for their SPM examination. This book consists of 7 sets of cloned 2007-2013 papers together with the answers. These cloned papers serve as a guide for students to familiarise themselves with the actual SPM examination questions. 

Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Physics (Bilingual/Dwibahasa)

RM7.90
Author: 
Author: 
RM7.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Physics is written especially for students who will sit for their SPM examination. This book consists of 7 sets of cloned 2007-2013 papers together with the answers. These cloned papers serve as a guide for students to familiarise themselves with the actual SPM examination questions.  

Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Tasawwur Islam

RM5.90
Author: 
RM5.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Tasawwur Islam is written especially for students who will sit for their SPM examination. This book consists of 7 sets of cloned 2007-2013 papers together with the answers. These cloned papers serve as a guide for students to familiarise themselves with the actual SPM examination questions.  

Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Bahasa Inggeris

RM5.90
Author: 
RM5.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Bahasa Inggeris is written especially for students who will sit for their SPM examination. This book consists of 7 sets of cloned 2007-2013 papers together with the answers. These cloned papers serve as a guide for students to familiarise themselves with the actual SPM examination questions. 

Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Mathematics (Bilingual/Dwibahasa)

RM7.50
Author: 
Author: 
Author: 
RM7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Klon Sebenar Kertas Peperiksaan SPM Mathematics is written especially for students who will sit for their SPM examination. This book consists of 7 sets of cloned 2007-2013 papers together with the answers. These cloned papers serve as a guide for students to familiarise themselves with the actual SPM examination questions.

Siri Koleksi Kertas Percubaan SPM|SBP Pendidikan Syariah Islamiah

RM8.50
RM8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Koleksi Kertas Percubaan SPM-SBP merupakan kerjasama penerbitan eksklusif antara Majlis Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Kebangsaan dengan Cerdik Publications Sdn. Bhd.

 

Kelebihan siri ini ialah:

Syndicate content